Language Selection

Your selected language is currently:

English

Nederlanders wereldwijd nog altijd het minst bezorgd om hun veiligheid. Hollandse nuchterheid of struisvogelpolitiek?

Uitkomsten van de Unisys Security Index – de toonaangevende wereldwijde barometer voor veiligheidszorgen

  • Nederlanders maken zich wereldwijd het minst zorgen over veiligheid met betrekking tot internet, persoonlijke, financiële en nationale veiligheid
  • Ondanks de laagste mondiale score zijn de algehele veiligheidszorgen toegenomen
  • Beveiligingsexpert Brenno de Winter: online veiligheid is een ‘ver van mijn bed show’ voor veel consumenten

Hoofddorp, 18 juni 2019 – Volgens de Unisys Security Index™ van 2019 zijn Nederlanders het minst bezorgd over hun veiligheid van alle dertien landen die werden ondervraagd over acht specifieke problemen binnen de categorieën nationale, financiële, internet- en persoonlijke veiligheid. Toch nemen de zorgen wel toe: de Nederlandse veiligheidsindex van 2019 laat een stijging van zes punten zien - van 109 punten in 2018 naar 115 punten in 2019. Met name op het gebied van internetveiligheid zijn we ons meer zorgen gaan maken en een meerderheid van 54% vindt dat Nederlandse bedrijven onvoldoende maatregelen genomen hebben om hun persoonlijke data te beschermen, zelfs nadat de AVG vorig jaar van kracht werd.

“Berichtgeving over datalekken, overheidscampagnes voor digitale risico’s en de aandacht voor de AVG hebben Nederlanders iets bewuster gemaakt van online gevaren,” zegt de bekende beveiligings- en privacyexpert Brenno de Winter. “Maar toch blijft het voor velen een ‘ver van m’n bed show’ tot het moment dat ze daadwerkelijk slachtoffer worden. Tegelijkertijd zien we veel wantrouwen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens door bedrijven. Het is duidelijk dat de organisaties aan zet zijn om het vertrouwen van mensen te verdienen.”

“De risico’s van het opgeven van de privacy zijn vaak abstract, terwijl de voordelen concreet en direct zijn,” stelt prof. dr. Ed Peelen, programmadirecteur van UvA masterclass Privacy The Next Step. Ook hij ziet een grotere rol voor bedrijven en overheidsinstanties weggelegd: “Hoewel Nederlanders zich meer zorgen maken over hun persoonlijke veiligheid online, blijkt tegelijkertijd dat zo’n gevoel van onbehagen onvoldoende is voor consumenten om ook bewust hun privacy online te managen. Hierdoor komt er ook een verantwoordelijkheid bij organisaties en overheid om de veiligheid online van de burgers in Nederland te vergroten.”

Voor de Unisys Security Index van 2019 werden meer dan 13.000 consumenten in dertien landen ondervraagd, waaronder meer dan 1.000 in Nederland, om hun houding ten aanzien van een breed scala aan veiligheidsgerelateerde kwesties te meten. Op basis van de feedback werd vervolgens een index berekend met een score van nul tot 300, waarbij 300 het maximale niveau van bezorgdheid is. Net als in voorgaande jaren, nemen de zorgen voor iedere onderzochte categorie toe. Dit jaar is de categorie nationale veiligheid met drie punten gestegen, financiële veiligheid met vier punten, internetveiligheid met acht punten en persoonlijke veiligheidsrisico's met zeven punten.

Demografische verschillen: vrouwen bezorgder dan mannen
Uit het onderzoek blijkt ook dat de bezorgdheid over de veiligheid in Nederland hoger is onder vrouwen, mensen met lagere inkomens en lager opgeleiden. De bezorgdheid onder vrouwen (119 punten) is negen punten hoger dan die van mannen (110 punten). Vooral op de gebieden nationale veiligheid en financiële veiligheid scoren vrouwen aanzienlijk hoger dan mannen. Zo is bijvoorbeeld 15% van de vrouwen extreem bezorgd over nationale veiligheid met betrekking tot oorlog of terrorisme, versus 13% van de mannen. Ook maakt 10% van de vrouwen zich extreme zorgen over de veiligheid van online winkelen of bankieren, versus 8% van de mannen. De bezorgdheid is 23 punten hoger bij mensen met een lager inkomen en de jongere generatie (18-34) is bezorgder dan mensen tussen de 45-64.

Regionale verschillen: Drenthe en Groningen maken zich het minst zorgen
Opvallend zijn de regionale verschillen in Nederland: respondenten in Drenthe en Groningen maken zich het minst zorgen over veiligheidskwesties, met indexscores van respectievelijk 94 en 96. Dit is aanzienlijke lager dan het landelijk gemiddelde van 115. Mensen in Flevoland hebben het hoogste algemene niveau van bezorgdheid over hun veiligheid met een score van 133 - 16% boven de nationale indexscore en 41% hoger dan de score gerapporteerd in Drenthe. Respondenten in Friesland melden de grootste bezorgdheid over hun internetveiligheid; zij scoorden 149 van de 300 punten met zorgen over online winkelen en hacking of virussen – dit is ruim 50% hoger dan de internetzorgen van Groningers.

Zorgen over internetveiligheid scoren het hoogst
Internetveiligheid blijft de grootste zorg van Nederlanders. Na een flinke afname van het zorgniveau op dit gebied in 2018 van 133 naar 123 indexpunten is dit nu bijna weer terug op het niveau van 2017 met 131 indexpunten. “Cybercriminelen en virussen worden slimmer en gebruiken steeds geraffineerdere methodes om in te breken op computers en netwerken,” zegt Jeroen Zonnenberg, Principal Consultant Security bij Unisys. “Nederlandse media rapporteren steeds vaker hacks en datalekken en dat weerspiegelt zich in het zorgniveau. We gebruiken bovendien meer verbonden, slimme apparaten, zoals smartphones, beveiligingscamera’s en slimme thermostaten, die allemaal een potentieel beveiligingsrisico vormen. Het ligt voor de hand dat de zorgen over de veiligheid van al deze nieuwe technologieën toenemen.”

Ook de zorgen over persoonlijke veiligheid zijn aanzienlijk toegenomen en staan nu op 114 indexpunten, zeven punten hoger dan in 2018. Zo voelen Nederlanders zich meer bezorgd over ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van hun persoonlijke informatie. Een meerderheid van 54% vindt dat Nederlandse bedrijven onvoldoende maatregelen genomen hebben om hun persoonlijke data te beschermen, zelfs nadat de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vorig jaar van kracht werd. Dit jaar maakt 45% van de Nederlandse respondenten zich zeer tot extreem zorgen over identiteitsdiefstal, tegenover 41% vorig jaar.

Wat vinden Nederlanders van smart speakers?
83% van de Nederlanders gebruikt thuis geen spraakgestuurde technologie, zoals Amazon Alexa of Google Home, maar de acceptatie van slimme luidsprekers groeit . Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid (79%) van de respondenten denkt dat spraakgestuurde technologie het voor organisaties mogelijk maakt om hun persoonlijke gesprekken voor commerciële doeleinden te gebruiken. Nog eens 9% toont zich bezorgd over de mogelijkheid dat slimme sprekers je thuis kunnen afluisteren, maar gebruikt de technologie toch. “Blijkbaar is een gadget als Google Home iets dat consumenten gewoon willen hebben, ondanks hun zorgen over hun privacy,” zegt Prof. Dr. Peelen. “De consequentie hiervan is dat de overheid en het bedrijfsleven er niet op kunnen rekenen dat de gemiddelde Nederlander zijn eigen veiligheid online actief beheert, ook al is dat het uitgangspunt van de AVG.”

Risico’s tijdens evenementen
Het onderzoek toont ook aan dat een grote meerderheid (76%) van de Nederlanders bezorgd is over een criminele aanval met fysiek letsel tot gevolg bij grootschalige evenementen zoals het WK of muziekfestivals. Hierover is 34% van de ondervraagden extreem of zeer bezorgd. Gevraagd naar gegevensveiligheid bij dergelijke evenementen, meldt 63% van de ondervraagden enige bezorgdheid over het stelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van openbare wifi, waarvan 32% zeer of extreem bezorgd is. Daarnaast maakt 63% van de respondenten zich zorgen over het feit dat iemand tijdens grote evenementen creditcardgegevens kan stelen bij het gebruik van openbare wifinetwerken: 32% is hierover zeer of extreem bezorgd.

Recordhoogte wereldwijd
De zorgen over de nationale veiligheid zijn het afgelopen jaar ook gestegen van 36% naar 40%. Dit weerspiegelt de toenemende spanning in de wereld om ons heen. Waarvan akte: wereldwijd is het niveau van zorg nog nooit zo hoog geweest. Het is met 175 indexpunten maar liefst 40 punten hoger dan het niveau van 2007, het jaar waarin het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd. "In het licht van de vele mediaberichten over aanvallen op grote openbare bijeenkomsten, is het misschien niet verrassend dat veel Nederlanders hun bezorgdheid uiten over hun fysieke veiligheid bij het bijwonen van deze evenementen,” zegt Jeroen Zonnnenberg. “Maar wat verbazing wekt, is dat we vergelijkbare zorgen hebben over de veiligheid van onze persoonlijke gegevens die we op onze mobiele apparaten meedragen. Dit onderstreept de noodzaak voor overheden om met de industrie samen te werken aan innovatieve manieren om mobiele communicatie in openbare ruimtes te beschermen.”

“Wat opvalt is dat men zich in landen met veel fysieke veiligheidsproblemen, zoals natuurrampen, politieke onrust en zeer gewelddadige criminaliteit ook digitaal onveiliger voelt dan in ‘veilige’ landen als Nederland en Duitsland,” merkt Brenno de Winter op. “Er lijkt een relatie te zitten tussen de algehele veiligheidsbeleving en die op het digitale vlak.”

Bezoek https://www.unisys.com/unisys-security-index/netherlands voor meer resultaten en informatie over de Unisys Security Index 2019 en om het rapport over de enquêteresultaten in Nederland te downloaden.

Over de Unisys Security Index
De Unisys Security Index - de enige terugkerende momentopname van wereldwijde veiligheidskwesties – wordt sinds 2007 uitgevoerd om een continue, statistisch robuuste maatstaf van bezorgdheid over veiligheid te bieden. De index is een berekende score van 300, die betrekking heeft op de veranderende houding van consumenten ten aanzien van acht veiligheidsdomeinen in vier categorieën: nationale veiligheid en rampen / epidemieën, in de categorie nationale veiligheid; bankkaartfraude en financiële verplichtingen, in de categorie financiële zekerheid; virussen / hacking en online transacties, in de categorie internetbeveiliging; en identiteitsdiefstal en persoonlijke veiligheid, in de categorie persoonlijke beveiliging. De Unisys Security Index 2019 is gebaseerd op online onderzoeken uitgevoerd op 27 februari-22 maart 2019 van nationaal representatieve samples van ten minste 1.000 volwassenen in elk van de volgende landen: Australië, België, Brazilië, Chili, Colombia, Duitsland, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Filippijnen, de VS en het Verenigd Koninkrijk. De foutmarge op landniveau is +/- 3,1% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% en 0,9% op een wereldwijd niveau.

Over Unisys
Unisys is een wereldwijd actief informatietechnologiebedrijf dat krachtige beveiligingsoplossingen bouwt voor bedrijven en overheden die hoge eisen stellen aan digitale technologie. Unisys biedt onder meer beveiligingssoftware en -diensten, hulp bij digitale transformatie van de werkplek, industriële applicaties en diensten en innovatieve softwarebeheeromgevingen voor grootschalig zakelijk gebruik. Kijk voor meer informatie over hoe Unisys overheden, financiële dienstverleners en commerciële bedrijven helpt met betere en veiligere resultaten, op www.unisys.com.

Volg Unisys op Twitter en LinkedIn.

Contact
Pride PR

Andrea Wigman
andrea@pridepr.nl / unisys@pridepr.nl
+31 (0)6 24114874

1https://inct.nl/news/6580/gebruik-smart-speakers-groeit-explosief