Language Selection

Your selected language is currently:

English

Nederlanders voelen zich (on)terecht het veiligst

  • Wereldwijd langstlopende veiligheidsonderzoek onder consumenten toont aan dat Nederlanders zich de minste zorgen maken over hun algehele veiligheid, ten opzichte van de andere 14 deelnemende landen
  • Slechts 9% van de Nederlanders maakt zich zorgen over datalekken of security-aanvallen tijdens het thuiswerken
  • Maar 40% van de Nederlanders maakt zich zorgen over hun familie ten tijde van een gezondheidscrisis
  • De bezorgdheid over natuurrampen en epidemieën stijgt met 45%
  • De bezorgdheid over identiteitsfraude daalt met 66%

Hoofddorp, 25 juni 2020 – Uit de Unisys Security Index (USI) van 2020, afgenomen tussen 16 maart tot 5 april 2020, blijkt dat Nederland de laagste score heeft van alle deelnemende landen. Nederland scoort 100 punten op een schaal van 300. Een hoge score geeft aan dat er veel zorgen zijn rondom veiligheid in een land. De Security Index in Nederland maakte tevens de grootste daling mee van alle landen, ondanks de zorgen rondom covid-19 en de impact van de pandemie. Met deze score voelen de Nederlanders zich veiliger dan de Duitsers (122 punten), Belgen (144 punten) en lijstaanvoerder de Filipijnen (238 punten). Nederland scoort al jaren het laagst op de USI. Hoe kan dat?

Psycholoog en publicist Martin Appelo duidt de resultaten: "Er blijkt een zeer sterke correlatie (.88) te zijn tussen de onbezorgdheid van de deelnemende landen en de positie van dat land op de internationale geluksindex. Dit betekent dat geluk bepalende factoren, zoals een goed ontwikkelde verzorgingsstaat, kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg en grote zelfbeschikking, ook een groot deel van het veiligheidsgevoel bepalen. Nederlanders hebben heel veel reden om te veronderstellen dat ons niets kan gebeuren en dat wanneer het noodlot ons wel treft, we dit met elkaar snel weer ongedaan zullen maken."

Zorgen over financiële veiligheid en internetveiligheid dalen verder

Nederlanders maken zich aanzienlijk minder zorgen over hun financiële veiligheid en internetveiligheid dan mensen in buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vergeleken met vorig jaar dalen de zorgen over financiële veiligheid met 19% (van 108 naar 88 punten). In Duitsland, België, Groot-Brittannië zijn de scores respectievelijk 108, 145 en 141 punten. Zorgen over internetveiligheid dalen in Nederland zelfs met 32%. Het meest opvallend is de bezorgdheid over identiteitsfraude. Deze maakt een enorm sterke daling mee van 66%.

Appelo stelt: "Mensen hebben een sterke neiging om hun eigen gedrag te rechtvaardigen en de risico's ervan te onderschatten. Onbewust gebruiken we 'illusions of wellbeing' die ons welbevinden versterken. Zolang ons niets overkomt, redeneren we in de trant van 'Ik doe het, dus het zal wel veilig zijn', in plaats van 'het is veilig, dus kan het'. En als het dan toch misgaat, is er in ons land vaak een vangnet."

Jeroen Zonnenberg, Teamlead Security Consulting bij Unisys, vult aan: "De daling in zorgen rondom hacking, scamming en online fraude laat een vals gevoel van veiligheid zien. Met het grote aantal thuiswerkers én online shoppers zijn de risico's van cyberaanvallen alleen maar toegenomen. Zo spelen hackers met phishing-aanvallen handig in op het coronavirus. Daarnaast worden bedrijfsnetwerken nog kwetsbaarder door de grote groep thuiswerkers die op hun vaak onvoldoende beveiligde thuisnetwerk met bedrijfsgegevens werken en toegang hebben gekregen via zwakke VPN-oplossingen."

Natuurrampen komen dichterbij, nationale veiligheid op een lager pitje

De bezorgdheid over natuurrampen zoals een overstroming, bosbrand of een epidemie stijgt met 45% wel flink. Zo maakt 32% van de Nederlanders zich zorgen over een serieuze natuurramp of epidemie. De zorgen rondom nationale veiligheid nemen daarentegen met 53% sterk af. Denk daarbij aan terrorisme en rampen.

Appelo verklaart deze samenhang als volgt: "Het onderzoek vond plaats tijdens de coronacrisis, toen de schrik over een epidemie er wereldwijd goed in zat. Mensen konden dus onmogelijk ontkennen dat ziekte een gevaar is. Tegelijk geldt hier het principe dat in tijden van crisis, andere zorgen naar de achtergrond verdwijnen."

Impact van gezondheidscrises

Opmerkelijk is dat in de tijd van covid-19 slechts 16% van de Nederlanders aangaf bezorgd te zijn over de veiligheid van online bankieren en online shopping. Ook het risico op een datalek of security-aanval tijdens het thuiswerken wordt ook laag ingeschat: maar 9% van de respondenten maakt zich hier zorgen om. Maar 40% maakt zich zorgen om de gezondheid van familieleden ten tijde van een grote gezondheidscrisis. 38% van de respondenten is bezorgd over de economische stabiliteit van Nederland in crisistijd.

Bezoek https://www.unisys.com/unisys-security-index/netherlands voor meer resultaten en informatie over de Unisys Security Index 2020 en om een rapport over de onderzoeksresultaten in Nederland te downloaden. 

Over Unisys
Unisys is een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat krachtige beveiligingsoplossingen bouwt voor de meest veeleisende bedrijven en overheden ter wereld. Unisys biedt onder meer beveiligingssoftware en -diensten, hulp bij digitale transformatie van de werkplek, industriële applicaties en diensten en innovatieve softwarebeheeromgevingen voor grootschalig zakelijk gebruik. Kijk voor meer informatie over hoe Unisys overheden, financiële dienstverleners en commerciële bedrijven helpt met betere en veiligere resultaten op www.unisys.com of volg Unisys op Twitter en LinkedIn.