Language Selection

Your selected language is currently:

English

Unisys Security Index™-enquête 2019: Financiële onzekerheid baart Belgen meeste zorgen

Meer dan de helft van de jongere Belgen maakt zich serieuze zorgen over het nakomen van hun essentiële financiële verplichtingen

  • Jonge Belgen maken zich niet alleen zorgen over pensioenen; meer dan de helft van de respondenten van 18 tot 34 jaar zegt zich ernstig zorgen te maken over het nakomen van hun financiële verplichtingen zoals hypotheek, leningen en creditcardafrekening of facturen;
  • Zestig procent van de Belgen is bezorgd over bankkaartfraude en 64% zegt geen plannen te hebben om contactloze betalingsmethodes te gebruiken vanwege veiligheidsoverwegingen;
  • Belgen zijn ook bezorgd over cryptocurrencies en 73% roept op tot een veiliger internet.

Diegem, België, 18 juni 2019 – De Unisys Security Index™, een toonaangevend onderzoek bij meer dan 13.000 volwassenen in 13 landen, waaronder meer dan 1.000 in België, geeft aan dat Belgen het meest bezorgd zijn om hun financiële veiligheid, in vergelijking met internet, persoonlijke of nationale veiligheid.

Op een schaal van nul tot 300, waarbij 300 staat voor het hoogste niveau van ongerustheid, scoort financiële zekerheid 162 punten, gevolgd door internetveiligheid (160), persoonlijke veiligheid (150) en de nationale veiligheid (142). De algemene veiligheidsindex van ons land ligt nu op 153 - een kleine daling ten opzichte van 155 in 2018 – terwijl het wereldwijde gemiddelde van de onderzochte landen 175 bedraagt. De Filippijnen scoorden het hoogst met een indexscore van 234 en Nederland noteerde de laagste score: slechts 115.

De financiële zorgen van jonge Belgen

De jongere respondenten maken zich het meest zorgen over hun financiële zekerheid: de groep tussen 18 en 24 jaar liet een indexscore van 166 noteren, de 25- tot 34-jarigen een score van 174. Bij de 55-plussers daalt de score tot 144, de laagste graad van bezorgdheid over alle leeftijden heen. Bovendien is meer dan de helft van de groep 18-24 (52%) en 25-34 (53%) ernstig bezorgd over hun vermogen om aan hun essentiële financiële verplichtingen te voldoen - zoals hypotheken, leningen en creditcard- of factuurbetalingen. Bij de 55- tot 64-jarigen is dit slechts 33%.

"Uit een recent onderzoek blijkt dat jongeren in België zich grote zorgen maken over pensioenen en hun voorbereiding op hun pensioen. Helaas laten onze resultaten zien dat er ook druk is op vele andere vlakken van hun persoonlijke financiën", zegt Rudolf de Schipper, Delivery Lead Belgium & International Institutions bij Unisys.

Bankkaartfraude, de dreiging dat iemand jouw credit- en bankkaartgegevens verkrijgt en gebruikt, baart het meeste zorgen. Voor 60% van de Belgische respondenten maakt zich hierover veel tot extreem veel zorgen.

Vertrouwen in contactloze betalingen en cryptocurrencies?

De Unisys Security Index™ vroeg Belgen ook naar hun mening over nieuwe financiële betalingssystemen en cryptocurrencies. De helft van alle respondenten is bezorgd dat hackers mogelijk toegang kunnen krijgen tot hun bankrekeningen via contactloze betaalmethoden (51%) en e-wallets zoals PayPal of Apple Pay (51%). Deze bezorgdheid over hacking stijgt tot 63% voor online bankieren, de meest gebruikte betaalmethode. Voor mobiele apps, zoals Payconiq by Bancontact, wordt het risico met 44% iets lager ingeschat.

Deze bezorgdheid over contactloze betalingen heeft als resultaat dat 64% niet van plan is dergelijke betaaltechnologieën in de toekomst te gebruiken. Dit gebrek aan vertrouwen in contactloze betalingen kan voortkomen uit het idee dat twee derde (67%) van de respondenten verwacht dat slimme betaalterminals en smartphones dit jaar zullen gehackt worden.

In lijn met de bezorgdheid over hun financiële veiligheid toont het onderzoek aan dat jongere Belgen zich ook meer zorgen maken dan oudere generaties wat betreft het risico van hacking en digitale betalingen. Maar liefst 72% van de 25- tot 34-jarigen twijfelt aan de veiligheid van online bankplatforms. 57% is er niet van overtuigd dat contactloze betalingen volledig veilig zijn en 51% maakt zich zorgen dat hackers zich toegang kunnen verschaffen tot mobiele betaalapps. Bij de leeftijdsgroep 18- tot 24-jarigen nemen we een gelijkaardige score waar. Bij de 55-plussers is de bezorgdheid hierover aanzienlijk minder: online bankieren (58%), contactloze betalingen (46%) of mobiele betalingen (37%).

"Het gevoel van financiële onzekerheid wordt bij de Belgen aangewakkerd door hun gebrek aan vertrouwen in digitale betaaloplossingen. Je kan jezelf beschermen tegen mogelijke hacks met tal van beveiligingsmaatregelen, van het up-to-date houden van de toestellen tot het combineren van verschillende oplossingen, zoals two-factor of multi-factor authenticatie. De beste aanpak is echter om het bewustzijn over cybercriminaliteit te vergroten", aldus Rudolf de Schipper.

Van alle betaalmethoden is online bankieren via pc of smartphone het meest ingeburgerd – maar liefst 84% van de Belgische respondenten heeft het in de afgelopen 12 maanden gebruikt en nog eens 6% overweegt het dit jaar te gebruiken. E-wallets worden door meer dan de helft van de Belgische consumenten gebruikt en mobiele betalingsapps vervolledigen de top drie, waarbij 33% van de respondenten deze dienst gebruikt. Een betaalmiddel dat worstelt met het vertrouwen van het publiek is cryptocurrency. Niet minder dan 88% van de respondenten geeft aan dat ze in de toekomst niet van plan zijn om deze betalingsmethode te gebruiken vanwege beveiligingsproblemen of omdat ze er totaal geen interesse in hebben.

"Het lijkt erop dat een groot aantal Belgen geen cryptocurrency wenst te gebruiken, maar dat is op zich geen verrassing. De markt voor cryptocurrency is momenteel erg volatiel en deze virtuele munten worden nog steeds, ten onrechte of niet, geassocieerd met cybercriminaliteit. Als cryptomunten de huidige hype overleven, kunnen ze echter verder evolueren naar een algemeen geaccepteerde betaalmethode", zegt de Schipper.

Het publiek wil een veiliger internet

Gevraagd of het de hoogste tijd is om een nieuw, veiliger en gecontroleerd internet te ontwikkelen in het licht van de groeiende hoeveelheid gegevens, apps, apparaten en bijgevolg van potentiële bedreigingen, was het antwoord van de Belgische consument duidelijk: 73% van de Belgen zei volmondig ja.

"Sinds de introductie van GDPR zien we meer nieuws over hacks en datalekken. Dat kan voor een deel de toegenomen bezorgdheid verklaren", zegt Rudolf de Schipper. "Cybercriminelen gebruiken steeds vaker geraffineerdere methodes om in computers te breken. Bovendien zijn we vandaag met een groot aantal toestellen verbonden, zoals smartphones, slimme thermostaten of luidsprekers, en allerlei sensoren via het Internet of Things. Ze vormen allemaal een potentieel veiligheidsrisico en het publiek wordt zich meer bewust van de risico's."

Over de 2019 Unisys Security Index
De Unisys Security Index - de enige terugkerende momentopname van wereldwijde veiligheidskwesties – wordt sinds 2007 uitgevoerd om een continue, statistisch robuuste maatstaf van bezorgdheid over veiligheid te bieden. De index is een berekende score van 300, die betrekking heeft op de veranderende houding van consumenten ten aanzien van acht veiligheidsdomeinen in vier categorieën: nationale veiligheid en rampen / epidemieën, in de categorie nationale veiligheid; bankkaartfraude en financiële verplichtingen, in de categorie financiële zekerheid; virussen / hacking en online transacties, in de categorie internetbeveiliging; en identiteitsdiefstal en persoonlijke veiligheid, in de categorie persoonlijke beveiliging. De Unisys Security Index 2019 is gebaseerd op online onderzoeken uitgevoerd op 27 februari-22 maart 2019 van nationaal representatieve monsters van ten minste 1.000 volwassenen in elk van de volgende landen: Australië, België, Brazilië, Chili, Colombia, Duitsland, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Filippijnen, de VS en het Verenigd Koninkrijk. De foutenmarge op landniveau is +/- 3,1% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% en 0,9% op een wereldwijd niveau.

Bezoek www.unisys.com/unisys-security-index voor meer resultaten en informatie over de Unisys Security Index 2019 en om een rapport over de enquêteresultaten in België te downloaden.