Language Selection

Your selected language is currently:

English

​Europees Bureau voor Visserijcontrole gunt contract aan Unisys voor IT-diensten en ondersteuning om visbestanden in stand te helpen houden

Unisys onderstreept zijn engagement voor EU-agentschappen door de missie van het EFCA te steunen. Met ondersteuning van de meest strikte algemeen aanvaarde standaarden inzake controle, inspectie en bewaking van de Europese visserijsector

Diegem, 10 december 2019 – Unisys Corporation heeft vandaag aangekondigd dat het Europees Bureau voor Visserijcontrole (EFCA) met hen gaat samenwerken voor een reeks beveiligde IT-diensten. Het EFCA is een agentschap van de Europese Unie (EU) met hoofdkantoor in Vigo (Spanje) dat werd opgericht om de EU-lidstaten te helpen bij de naleving van de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), een reeks regels om de duurzaamheid van de visbestanden in Europa te waarborgen.

Onder de voorwaarden van de overeenkomst, die in het derde kwartaal van 2019 werd ondertekend, zal Unisys diensten leveren om de operationele informatiesystemen van het EFCA te ondersteunen en toegang te waarborgen tot de middelen die noodzakelijk zijn voor de coördinatie en samenwerking tussen nationale controle- en inspectieactiviteiten.

Het werk van het EFCA is cruciaal voor de handhaving van een pan-Europees gelijk speelveld voor de visserijsector en voor een duurzame visserij. Het zorgt voor de verbetering van de naleving van de bestaande instandhoudings- en beheersmaatregelen door de controle op visserijactiviteiten te coördineren en bijstand te verlenen aan de lidstaten en de Europese Commissie. Het EFCA biedt ook ondersteuning aan nationale autoriteiten die samen met het Europees Grens- en Kustwachtagentschap en het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid op EU-niveau kustwachttaken verrichten.

Eduardo Rodríguez, EFCA Client Executive voor Unisys, zegt: "Unisys is vereerd om samen te werken met het EFCA en de organisatie te ondersteunen in haar streven naar meer duurzaamheid en gelijkheid in de visserijsector. We hebben een rijke geschiedenis in het ondersteunen van EU-instellingen bij het bereiken van hun doelstellingen en we kijken ernaar uit om met het EFCA samen te werken om zijn medewerkers, die afkomstig zijn uit 19 verschillende lidstaten, te helpen bij het waarborgen van de doeltreffendheid van hun activiteiten voor de instandhouding van de visbestanden en het bevorderen van een verantwoorde visserijsector.

Unisys zal zijn diensten aan het EFCA verlenen in het kader van een consortium, in samenwerking met de lokale technologieleverancier Altia Consultores SA.

Unisys is een belangrijke partner van de instellingen van de Europese Unie voor kritische IT-projecten en ondersteunende diensten en breidt zijn voetafdruk al meer dan 20 jaar continu uit. Na de ondertekening van het eerste contract met de Europese Commissie in 1997 ondersteunt het bedrijf nu tal van EU-agentschappen en grote Europese instellingen. Onze diensten bereiken meer dan 30.000 ambtenaren die voor de Europese instellingen in de 28 EU-lidstaten werken.

Over Unisys

Unisys is een internationaal IT-bedrijf dat hoogwaardige, op veiligheid gerichte oplossingen maakt voor de meest veeleisende ondernemingen en overheden. Het aanbod van Unisys omvat beveiligingssoftware- en diensten, digitale transformatie en werkplekdiensten, industrietoepassingen en -diensten en innovatieve bedrijfsomgevingssoftware voor ondernemingen met een intensief computerverkeer. Surf voor meer informatie over hoe Unisys op een veilige manier voor betere resultaten zorgt voor overheden, financiële diensten en de commerciële sector naar www.unisys.com.

Volg Unisys op Twitter en LinkedIn.

Unisys en andere Unisys-producten en -diensten die hierin worden genoemd, evenals hun respectieve logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Unisys Corporation. Elk ander merk of product waarnaar in dit document wordt verwezen, wordt erkend als een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van de desbetreffende eigenaar.