Language Selection

Your selected language is currently:

English

​Unisys Security Index™: 8 Belgen op 10 zijn voor een noodknop op hun mobiele toestel om hun locatie met de politie te delen in een noodsituatie

​Meeste Belgen hebben geen bezwaar tegen het delen van persoonlijke gegevens met politie en zorgverstrekkers via het Internet of Things, zolang ze maar 'controle behouden'

Diegem, 17 augustus, 2017 – In België is een meerderheid te vinden voor het delen van persoonlijke gegevens met de politie en met (gezondheids)zorgverstrekkers, maar het enthousiasme hierover hangt af van hoe en door wie de gegevens werden vergaard en hoe ze worden gebruikt, zo blijkt uit de 2017 Unisys Security Index™. Deze wereldwijde studie bevroeg meer 1.000 Belgen over hun standpunten over zeer uiteenlopende veiligheidskwesties, zoals nationale veiligheid, het Internet of Things (IoT) en Ransomware.

Smart help? Ja! Smart monitoring? Neen!

Precies 80 procent van de Belgen is voor een knop op hun telefoon of smart watch om de politie op de hoogte te brengen van hun locatie in noodsituaties. Anderzijds is slechts 25 procent ervoor te vinden dat de politie de gegevens van hun fitness tracker kan monitoren op elk mogelijk moment om hun locatie vast te stellen op een welbepaald moment.

Belgische consumenten zijn ook zeer positief over de mogelijkheid dat medische toestellen - pacemakers, glucosesensoren, ... - onmiddellijk significante veranderingen doorsturen naar de arts: 73% van de bevraagden is hiervoor te vinden. Maar slechts één op vijf Belgen (19%) vindt het een goed idee dat zorgverzekeraars de gegevens van fitness trackers zouden gebruiken om de bijdragen te berekenen of om de klanten te belonen voor veilig gedrag. 

"Belgen zijn zeer positief over 'smart' hulp en de mogelijkheden van het Internet of Things, maar niet als dit betekent dat ze de controle verliezen. Belgen willen steeds zelf kunnen beslissen of ze hun persoonlijke gegevens willen delen of niet," verduidelijkt Rudolf de Schipper, Senior Project Manager bij Unisys Belgium. "Om het Internet of Things te laten slagen, moeten overheden, gezondheidsorganisaties, financiële instellingen en andere ondernemingen de nodige stappen zetten om het grote publiek te overtuigen dat persoonlijke gegevens die via IoT-toestellen werden vergaard, voldoende worden beveiligd en dat hun privacy zal worden gewaarborgd." 

België niet klaar voor 'smartwatch banking'

Naast de politiediensten en de gezondheidssector zien Belgische consumenten wel de toegevoegde waarde van IoT-technologie in de luchtvaart, maar niet meteen in de banksector. Zo is 59 procent van de bevraagde Belgen wel gewonnen voor sensoren in bagage om te communiceren met het bagagebeheersysteem van de luchthaven, en voor een app op smartphones om hen te informeren wanneer de bagage is uitgeladen en op welke band ze zal worden afgeleverd.

Belgen zijn minder enthousiast over het gebruik van een smartwatch app van een bank of creditcardmaatschappij voor betalingen: slechts 21% is voor en maar liefst 57% is tegen. Meer dan een derde (37%) van de respondenten die zich tegen het gebruik van een smartwatch app voor betalingen uitspraken, zei dat ze vooral bezorgd waren over de veiligheid van dergelijke transacties; 27% zag geen dwingende reden waarom de bank of creditcardmaatschappij deze gegevens zou verkrijgen; en nog eens 20% wou gewoonweg niet dat de bank deze informatie over hen zou verkrijgen.

"Banken en andere financiële instellingen kunnen de bezorgdheid van de consumenten over databeveiliging van betalingen via smartwatch wegnemen door ingrepen op meerdere vlakken, waarbij zowel policies als technologie worden aangepakt, bijvoorbeeld met het gebruik van biometrie," zegt Eric Crabtree, Global Head van Unisys Financial Services. "Ze kunnen de klanten ook geruststellen door te communiceren over alle maatregelen die ze hebben genomen om hen te beschermen." 

Over de Unisys Security Index

Unisys heeft sinds 2007 jaarlijks de Unisys Security Index opgesteld – de enige herhaalde momentopname van de bezorgdheden wereldwijd inzake security – om een voortdurende, statistisch betrouwbare vinger aan de pols te houden over wat mensen wakker houdt als het op beveiliging aankomt. De index is een score op 300 die wordt berekend op basis van doorheen de jaren veranderende houdingen van consumenten over acht security-domeinen in vier categorieën: nationale veiligheid en rampen/epidemieën, in de categorie Nationale Veiligheid; bankkaartfraude en financiële verplichtingen, in de categorie Financiële Veiligheid; virusen/hacking en online transacties, in de categorie Internetveiligheid; en identiteitsdiefstal en persoonlijke veiligheid, in de categorie Persoonlijke Veiligheid. De 2017 Unisys Security Index is gebaseerd op online enquetes die werden gehouden tussen 6 en 18 april 2017 bij nationaal representatieve deelgroepen van minstens 1.000 volwassenen per land in elk van de volgende landen: Argentinië, Australië, België, Brazilië, Colombia, Duitsland, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Filippijnen, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De foutenmarge op landniveau is +/- 3,1 procent met een betrouwbaarheidsniveau van 95%, en 0.9 procent op mondiaal niveau.

Unisys België

Unisys is een wereldwijde speler op vlak van informatietechnologie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbieden van industriële oplossingen geïntegreerd met geavanceerde beveiligingsprotocols aan klanten uit overheidssectoren, financiële dienstverlening en commerciële markten. De oplossingen van Unisys bevatten beveiligingsoplossing, geavanceerde data analytics, cloud- en infrastructuurdiensten, applicatiediensten en applicatie- en serversoftware. Voor meer informatie, bezoek www.unisys.com.