Language Selection

Your selected language is currently:

English

​46% van de Belgen kiest voor één enkele elektronische identiteit om zich online te kunnen aanmelden bij verschillende organisaties

  • 52% van Belgen wil biometrische gegevens delen voor een betere online beveiliging
  • 39% wil biometrische gegevens delen voor toegang tot meerdere online accounts

DIEGEM, 8 mei 2018 – Volgens een Unisys-onderzoek staat bijna de helft van de Belgen (46 procent) open voor het gebruik van 'gefedereerde' identificatiesystemen (die verschillende identificatiemethoden bundelen in één tool) om de toegang tot online diensten te versnellen. Gefedereerde identificatie houdt in dat burgers zich met één enkele elektronische identiteit online eenvoudig kunnen aanmelden bij verschillende organisaties, zonder  iedere keer opnieuw een verificatie te hoeven uitvoeren. 

Met een enquête bij 3.500 Europeanen verspreid over zeven Europese landen, waarvan  500 in België, polste Unisys bij consumenten naar hun opinie over 'federated identity', biometrische authenticatie voor toegang tot hun online accounts en hun opvattingen over het delen van persoonlijke data.  

Op de vraag welke voordelen ze zien in het delen van hun biometrische data met een gefedereerd identiteitsprogramma, vermeldde 52% een betere beveiliging van hun accounts; 39% wees op 'single sign on (SSO)' toegang tot meerdere accounts, zoals overheid, online banking en sociale media; 32% sprak over snellere toegang tot overheids- en bankdiensten; en 72% gelooft dat het zou leiden tot kostenverlagingen.  

Uit het onderzoek blijkt dat Belgen wel zin hebben in een gefedereerde identiteit maar dat velen nog meer garanties willen voor ze intekenen om hun persoonlijke data te delen. 50% van de respondenten verwacht dat de organisaties de beveiliging rond hun biometrische data toelichten vooraleer ze bereid zijn om ze te delen. Anderen waren er meer gerust in: 32% zei dat ze de gefedereerde identiteit zouden ondersteunen als die werd aanbevolen door bedrijven waar ze al een online account hebben en 33% zei dat ze hun biometrische gegevens zouden delen als hun omgeving hiervoor zou intekenen.  

Rudolf De Schipper, Senior Project Manager bij Unisys, zegt: "Vele smartphonegebruikers gebruiken nu al vingerafdrukherkenning als authenticatiemiddel. De technologie wordt volwassener en de bereidheid van het algemene publiek om biometrische data te delen om hun levens te veraangenamen groeit navenant. In de toekomst zullen gecentraliseerde ID-diensten waarschijnlijk een combinatie van controles op het apparaat en verificatie op de server omvatten, waarbij de persoonsgegevens worden geverifieerd door een serviceprovider. Dat betekent dat dienstverleners hun krachten moeten bundelen om de harten en geesten van consumenten te winnen. De GDPR zet databeveiliging en privacy bovenaan de agenda van de consument, waardoor serviceproviders hun beveiligingsstrategieën snel op punt moeten zetten."

In Europa worden nu al stappen ondernomen om deze technologie in overheidsdiensten in te bedden. In België bevat de huidige identiteitskaart al biometrische gegevens, maar we mogen nog extra initiatieven verwachten in de nabije toekomst. De federale Belgische overheid heeft bijvoorbeeld veel enthousiasme getoond voor itsme, de gratis app die toegang biedt tot verscheidene banken en operators met één en dezelfde code, gecombineerd met hun telefoonauthenticatie. Deze unieke code, in combinatie met vingerafdrukherkenning op de smartphone, maakt een degelijke kans om de het de facto authenticatiemechanisme van de toekomst te worden. 

Beveiligingsoplossingen van Unisys combineren ervaren consultants, geavanceerde producten en gemanagede diensten over het hele beveiligingsspectrum, van preventie en detectie tot het verhelpen van risico's en geavanceerde bedreigingen. Ze omvatten Unisys Stealth (identity)®-software die identiteitsbeheer biedt dat een sterke beveiliging combineert met een open architectuur, waardoor organisaties snel en eenvoudig biometrische toegangscontrole en multi-factor authenticatie op meerdere apparaten kunnen implementeren. Stealth (identity)™ ondersteunt alles van eenvoudige consumententoepassingen tot grootschalige burgeridentificatieprogramma's die worden gebruikt voor grensovergangen en nationale identificatieopslagplaatsen.

Ga voor meer informatie over end-to-end oplossingen voor biometrisch identiteitsbeheer naar http://www.unisys.com/biometrics

Nota voor de Redactie

Unisys voerde deze Biometrics Study in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, Spanje, Zwitserland en Italië om te peilen naar de visie van het grote publiek op biometrie en het delen van persoonlijke biometrische gegevens voor snellere en eenvoudigere toegang tot online diensten. Unisys bevraagde meer dan 3.500 personen in Q3 2017.  

Over Unisys

Unisys is een wereldwijd actief technologiebedrijf dat krachtige beveiligingsoplossingen bouwt voor bedrijven en overheden die hoge eisen stellen aan digitale technologie. Unisys biedt onder meer beveiligingssoftware en -diensten; hulp bij digitale transformatie van de werkplek; industriële applicaties en diensten, en innovatieve softwarebeheeromgevingen voor grootschalig zakelijk gebruik. Kijk voor meer informatie over hoe Unisys overheden, financiële dienstverleners en commerciële bedrijven helpt met betere en veiligere resultaten, op www.unisys.com.

Volg ons op Twitter and LinkedIn.

Unisys and other Unisys products and services mentioned herein, as well as their respective logos, are trademarks or registered trademarks of Unisys Corporation. Any other brand or product referenced herein is acknowledged to be a trademark or registered trademark of its respective holder.