Language Selection

Your selected language is currently:

English

​Zorgt Big Data voor grote risico's?

Data speelt in toenemende mate een belangrijke rol in de bankensector. Data is bijvoorbeeld belangrijk bij de ontwikkeling van intelligente applicaties voor omnichannel klantinteracties, die aansluiten op specifieke behoeften van gebruikers. Data maakt nieuwe bankiermodellen mogelijk, zoals peer-to-peer-uitleen, crowdfunding, en de sharing economy

​Hoofddorp, 5 april 2017 - De impact van data wordt het best duidelijk door te kijken naar voortschrijdend inzicht op het gebied van leningen.

Banken zijn gewend te moeten vertrouwen op kredietscores, die werden gebaseerd op een kleine reeks langzaam bewegende meetpunten. Aan die benadering kleven twee grote nadelen. Ten eerste verloopt besluitvorming langzaam, omdat banken geen compleet beeld van de financiële situatie van een klant hebben. Ten tweede ontstaan er zogenoemde thin files, met name bij jongere klanten, die geen financiële voorgeschiedenis hebben. In veel landen zijn de ervaringen daardoor uitsluitend negatief: banken gebruiken het model om klanten die te laat terugbetalen op een zwarte lijst te zetten.

Tegenwoordig baseren banken hun leen- en risicomanagementbeslissingen op geïntegreerde data. Informatie over terug te betalen schulden wordt gecombineerd met nagenoeg real-time informatie over transacties en saldo van klanten, om gefundeerde risicoassessments uit te kunnen voeren. In plaats van te vertrouwen op de punctualiteit van de terugbetalingen, of de hoeveelheid krediet die verbruikt is, kunnen nu op basis van gedrag uit het verleden voorspellingen over de toekomst worden gedaan.

Om dossiers van thin file-klanten uit te breiden wenden banken en kredietverstrekkers nieuwe informatiebronnen aan, zoals een betalingsgeschiedenis, en gebruik van een mobiele telefoon. In sommige gevallen, met name bij mensen die lenen bij kredietverstrekkers, kan iemands sociale medianetwerk helpen bij het bepalen van zijn of haar kredietwaardigheid.

Data kan ook worden gebruikt om verkoop- en marketinginteractie aan te passen. Banken kunnen berichten naar de klanten aanpassen en de gebruiksvriendelijkheid van hun diensten verbeteren – iets wat erg belangrijk is in een tijd waarin klanten steeds meer waarde hechten aan goede dienstverlening.

Handelen op basis van data

Vaak kan traditionele technologie, zoals een relationele database, de hoeveelheid, snelheid en verscheidenheid aan data niet aan. Met name ongestructureerde data als video, audio en tekst zijn ongeschikt voor de eerste generatie Big Data-technologie. Om die data wel te kunnen benutten zetten banken steeds vaker machine learning in. Daarbij trainen voorspellende modellen zich voortdurend op basis van datastromen. Zo kunnen traditionele regressie- of beslissingsmodellen worden ingezet om op basis van relevante variabelen te voorspellen hoe klanten zich gedragen. Machine learning kijkt verder dan lineaire relaties en legt veel bredere interacties tussen veel meer data bloot. 

Het succes van deze aanpak hangt af van culturele veranderingen. In het kader van snel veranderende data en verwachtingen, moet meer iteratief gepland worden. Met name wanneer over wordt gegaan op agile productontwikkeling is een andere stijl van productmanagement een vereiste.  

De uitdaging voor banktechnologie

Wanneer data centraal staat, zijn nieuwe risico's onvermijdelijk. Mensen moeten snappen hoe een analytisch gedreven bedrijf georganiseerd wordt. Zo bewaren veel banken momenteel alleen maar gegevens over mensen die een lening daadwerkelijk afsluiten. Door alleen op die groep te letten, in plaats van op alle mensen die geïnteresseerd zijn, beperken banken hun kansen.

Echter zijn de meeste acute risico's extern. Cyberdreigingen beschadigen vandaag de dag meer dan alleen maar reputaties, en leiden hier en daar zelfs tot ontslag van CEO's – zie Target en Sony. Ook binnen de overheid en wetenschappelijke wereld is dit aan de hand. De natuur van dreigingen is eveneens veranderd: hackers stelen data niet meer, maar passen deze ongemerkt aan en hopen bedrijven en organisaties zo in diskrediet te brengen.

Over Unisys

Unisys is een wereldwijde leverancier van informatietechnologie dat is gespecialiseerd in het aanbieden van industriële oplossingen geïntegreerd met geavanceerde beveiligingsprotocols aan klanten uit overheidssectoren, financiële dienstverlening en commerciële markten. De diensten van Unisys bestaan uit beveiligingsoplossingen geavanceerde data analytics, cloud- en infrastructuurdiensten, applicatiediensten en applicatie- en serversoftware. Ga naar www.unisys.com voor meer informatie.

Volg ons op Twitter and LinkedIn.