Language Selection

Your selected language is currently:

English

​Unisys Security Index 2017: Nederlanders zijn bezorgd over nationale, financiële, online én persoonlijke veiligheid

  • Onderzoek van Unisys laat zien dat zorgen over veiligheid onder Nederlanders sinds 2014 met 89 procent zijn gestegen
  • Van alle dertien ondervraagde landen groeiden zorgen in Nederland het meest, maar de totale score is tegelijkertijd ook het laagst
  • Nationale veiligheid en terreurdreiging scoren het hoogst: 51 procent van de ondervraagden maakt zich serieuze zorgen

Hoofddorp, 20 juni 2017 – Zorgen van Nederlanders over veiligheid zijn sinds 2014 met 89 procent gestegen. Dat blijkt uit de nieuwe Unisys Security Index (USI), waarvoor in april 2017 gebruikers uit dertien landen werden gevraagd naar hun mening over allerlei veiligheidsproblemen. Daarbij gaven de Nederlandse respondenten te kennen zich steeds meer zorgen te maken over alle vier de categorieën van het kernonderzoek: nationale, financiële, online en persoonlijke veiligheid. De meeste zorgen maakte men zich over nationale en persoonlijke veiligheid: die stegen met respectievelijk 128 en 92 procent.

De stijging van 89 procent in de Nederlandse Index sinds de laatste USI in 2014 betekent de grootste groei van alle dertien ondervraagde landen. Ondanks deze score zijn Nederlanders nog steeds het minst bezorgd: met een Index-score van 125 (uit 300) scoort Nederland gemiddeld. De Filippijnen scoren met 243 het hoogst. Afname van het zorgenniveau was er alleen in Duitsland: de ondervraagden daar zijn 7 procent minder bezorgd, ondanks de cyber- en terroristische aanvallen die in heel Europa plaatsvonden.

Hoogtepunten uit de Nederlandse resultaten :

  • In vergelijking met de resultaten uit 2014 is de bezorgdheid gestegen voor alle categorieën uit de Unisys Security Index: nationale veiligheid (128 procent), persoonlijke veiligheid (92 procent), financiële veiligheid (78 procent) en internetveiligheid (71 procent);
  • De hoogste scorende categorie betreft de nationale veiligheid en de strijd tegen terrorisme waar 51 procent van de respondenten zegt zeer of erg bezorgd te zijn over het dreigingsniveau van terrorisme in Nederland;
  • Identiteitsdiefstal neemt een tweede plek in na de zorgen over terrorisme. Van alle respondenten geeft 44 procent aan zeer of erg bezorgd te zijn als het gaat om de veiligheid van hun persoonlijke data;
  • Ondanks de stijging van de bezorgdheid over internetbeveiliging (71 procent), die de zorgen rondom virussen, hacks en online transacties weergeeft, zijn de zorgen van Nederlanders op dit vlak 29 procent minder dan het wereldwijde gemiddelde in deze categorie;
  • Fraude met bankpasjes blijft wederom een van de top veiligheidszorgen in Nederland: maar liefst 36 procent van de ondervraagden heeft aangegeven zeer of erg bezorgd te zijn. Een iets kleiner percentage gaf aan zich zorgen te maken over de nakoming van financiële verplichtingen, met 30 procent die betalingen van hypotheek of huur hierbij specifiek noemt.
  • Demografisch gekeken is de zorg in Nederland 10 punten hoger bij vrouwen (130) dan bij mannen (120); 11 punten hoger bij mensen tussen de 18 en 24 jaar (138) vergeleken met mensen die tussen de 55 en 65 jaar oud (127) zijn. Respondenten met een lager inkomen (132) scoorden hoger dan zij met een hoger inkomen (117).

Henk van der Heijden, sales executive, global security, Unisys: "Zowel de internationale terreurdreiging als de digitalisering van onze maatschappij zijn twee belangrijke factoren voor de toename van de veiligheidsproblematiek in Nederland ten opzichte van drie jaar geleden. Ondanks de toenemende bezorgdheid in ons land, wijst het wereldwijd laagste algehele indexcijfer erop dat het gevoel van veiligheid nog steeds hoog is onder de Nederlanders. Dit gevoel van veiligheid moet gezocht worden in de verantwoordelijkheid van de consumenten, die alert blijven, als we kijken naar waar en hoe de Nederlandse consumenten zich online en in het dagelijkse leven begeven. Risico’s blijven dan ook alleen beheersbaar wanneer consumenten, bedrijven en overheden elkaar gezamenlijk helpen, niet ieder voor zich."

Meer informatie

Download het volledige rapport met de Nederlandse resultaten hier 

Download het volledige rapport met de wereldwijde resultaten hier

Over de Unisys Security Index

Unisys startte in 2007 met de Unisys Security Index om een doorlopende en statistisch robuuste meting van zorgen over veiligheid te kunnen bieden. De Index kent een schaal van 0 tot 300 en beslaat met de tijd veranderende zorgen van consumenten, verdeeld over acht veiligheidsgebieden in vier categorieën: nationale veiligheid en rampen/epidemieën in de categorie Nationale Veiligheid; bankkaartfraude en financiële verplichtingen in de categorie Financiële Veiligheid; virussen/hacking en online transacties in de categorie Online Veiligheid; en identiteitsdiefstal in de categorie Persoonlijke Veiligheid.

De Unisys Security Index 2017 is gebaseerd op online enquêtes, afgenomen tussen 6 en 18 april 2017 bij representatieve groepen van minstens duizend volwassenen in elk van de volgende landen: Argentinië, Australië, België, Brazilië, Colombia, Duitsland, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In alle landen is bij de samenstelling rekening gehouden met demografische eigenschappen als geslacht, leeftijd en regio. De foutmarge op landelijk niveau is +/-3.1 procent op een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent, en 0,9 procent op wereldwijd niveau. Voor het volledige rapport gaat u naar www.unisys.com/unisys-security-index

Over Unisys

Unisys is een wereldwijd technologiebedrijf dat zich specialiseert in het bieden van oplossingen met geïntegreerde beveiligingsmaatregelen aan overheden, financiële dienstverleners en commerciële partijen. Het aanbod van Unisys bestaat uit beveiligingsoplossingen, geavanceerde data analytics, cloud- en infrastructurele diensten, applicatiediensten en applicatie- en serversoftware. Bezoek voor meer informatie www.unisys.com.

Volg Unisys op Twitter en LinkedIn