Language Selection

Your selected language is currently:

English

​Unisys helpt Nederlandse Dienst Justitiële Instellingen aan een nieuw informatiesysteem

​Alle gevangenissen en inrichtingen in Nederland krijgen één modern, gebruikersvriendelijk en veilig informatiesysteem om het werken met justitiabelen kwalitatief te verbeteren.

Schiphol-Rijk, 26 april 2016 – Unisys is door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na een Europese Aanbesteding aangewezen voor de realisatie van een nieuw basisprocessensysteem bij de gevangenissen in het hele land. Het nieuwe systeem wordt eind 2016 opgeleverd en vanaf 2017 uitgerold.

De looptijd van het contract is tien jaar, met een optie tot verlenging voor nog eens tien jaar. Unisys zal het volledige gevangenismanagement voor de DJI verzorgen en daarvoor gebruik maken van het Unisys Law Enforcement Application Framework (U-LEAF).

Na livegang van het systeem zullen alle gevangenissen één integraal en actueel beeld van de justitiabelen voor de gehele organisatie en keten hebben. Dit zorgt tevens voor betere samenwerking met partijen als zorgverleners, advocaten en de politie. Het systeem zorgt daarnaast voor een effectievere afhandeling van routinetaken, zoals het invoeren van nieuwe justitiabelen, het toewijzen van cellen, overplaatsingen en bezoek- en verlofaanvragen.

Mw. A.L.C. Roelofs, Plaatsvervangend Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen: “De eenvoud van U-LEAF biedt ons veel mogelijkheden om het werk in alle Nederlandse gevangenissen te verbeteren en onze samenwerking met ketenpartners, zoals Politie, Openbaar Ministerie, CJIB etc. te ondersteunen. Ik verwacht dat we veel profijt van de oplossing van Unisys zullen hebben; het biedt DJI en de medewerkers in de gevangenissen in het bijzonder meer flexibiliteit als gevolg van minder (technische) handelingen. Dat komt onze uitvoering van de wettelijk taak ten goede.”

Met het nieuwe contract bouwt Unisys verder aan de opgedane expertise in de justitiële sector. Al eerder werkte Unisys samen met DJI. In 2014 implementeerde Unisys LEIDA (Library of Electronic ID Artifacts) ter ondersteuning van de Basisvoorziening Biometrie voor de DJI. Deze oplossing gebruikt biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, om de identiteit van arrestanten vast te stellen.  

“Unisys neemt jarenlange en wereldwijde ervaring, die zij hebben opgedaan tijdens het ontwerp en de oplevering van andere toonaangevende oplossingen voor justitiële en openbare veiligheidsinstanties, mee naar de DJI ”, zegt Jim Vlaming, Public Sector Director & Thought Leader Security bij Unisys Nederland. “Onze lange samenwerking met de publieke sector laat zien dat we de technologie en kennis in huis hebben om oplossingen te ontwikkelen die mensen in staat stellen te doen waar ze goed in zijn. U-LEAF is daarvan het nieuwste voorbeeld.”

U-LEAF past volledig in de strategie van overheidsinstellingen voor een transparante en integrale samenwerking tussen sectoren en instellingen binnen de overheid. U-LEAF’s modulaire technologie zorgt voor een snelle uitrol en integratie en hergebruik van  internationale hulpmiddelen ten dienste van de rechtshandhaving. De diensten zijn eenvoudig aan te passen aan versnipperde rechtssystemen, beleid, gebruiken en processen om het delen van informatie, zaakmanagement, het invullen van de digitale overheid en andere rechtshandhavingsactiviteiten effectiever en efficiënter te maken.

U-LEAF is momenteel in gebruik bij militaire, beveiligings- en andere rechtshandhavingsinstanties en wordt toegepast voor de ondersteuning van onderzoek, werkstroomautomatisering, informatieautomatisering, data mining en analytics, samenwerking, het schaalbaar maken van operaties, beveiliging en auditing, mobiliteit en compliance management en uitrol - zowel lokaal als via de cloud.

Over Unisys

Unisys is een wereldwijde leverancier van informatietechnologie die werkt met veel van 's werelds grootste bedrijven en de overheidsorganisaties om hun meest urgente IT- en zakelijke uitdagingen op te lossen. Unisys is gespecialiseerd in het leveren van geïntegreerde, toonaangevende oplossingen aan klanten binnen de overheid, financiële dienstverlening en commerciële markten. Met meer dan 20.000 werknemers in dienst bedienen we klanten over de hele wereld. Unisys biedt cloud- en infrastructuur-services, applicatie services, security oplossingen en high-end server-technologie​.

Bezoek voor meer informatiewww.unisys.com of volg Unisys op Twitter @UnisysNL.