Language Selection

Your selected language is currently:

English

​Hoe digitaal bewijsmanagement politiewerk verandert

Over de hele wereld bevestigen politiediensten videocamera's op de schouders van agenten. Zo neemt de Londense Metropolitan Police er binnenkort 22.000 in gebruik, en ook in Nederland wordt uitgebreid getest. Deze cameraopnames zorgen voor een revolutie in modern politiewerk

​Hoofddorp, 5 april 2017 - De implementatie van camera's is zinvol: niet alleen levert het meer schuldbekentenissen op, politiewerk wordt er ook veiliger door.

Uit een recent onderzoek van de University of Cambridge blijkt dat wanneer agenten de camera's zichtbaar dragen, klachten met wel 93% afnemen. Maar hoewel de technologie een aantal voordelen oplevert voor zowel politie als burgers, zorgt het ook voor praktische en ethische vraagstukken met betrekking tot het opgenomen beeldmateriaal. Het is belangrijk dat dit goed wordt gebruikt én opgeslagen.

De geschiedenis van verzameling en beheer van bewijs 

De uitdagingen die horen bij digitaal bewijsmanagement zijn niet anders dan bij het analoge equivalent. Opgenomen interviews maken sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel uit van politiewerk, maar zorgden altijd voor een logistieke uitdaging: hoe bewaar je ze handig? Grotere politiediensten zaten al snel met kelders vol cassettebandjes. En als een opgenomen interview nodig was bij een onderzoek, moest de officier naar de opslag, de juiste tape zien te vinden, deze uitgeleend opgeven, en na afloop ook weer netjes inleveren. 

In 2008 startte de Engelse Lancashire Police met een programma om interviewopnamen te digitaliseren. Dat werd een groot succes: de kwaliteit van de opnamen werd beter, en de kosten liepen terug: agenten waren veel minder tijd kwijt aan catalogiseren en opzoeken van fysieke cassettes. Alle opnamen worden bovendien sindsdien op een veilig netwerk opgeslagen, wat de integriteit van bewijsmateriaal ten goede komt. De pilot in Lancashire was zo succesvol dat tegen 2010 alle Engelse politieregio's besloten naar digitale opslag van interviewopnamen te gaan.

Overwegingen bij digitaal bewijsmanagement

Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan: op het lichaam gedragen camera's zijn de meest recente toevoeging aan een steeds langer wordende lijst van digitale bewijsbronnen. Daardoor spelen bij politiediensten meer praktische en technische overwegingen. De eerste: hoe wordt het beeldmateriaal gebruikt, wanneer het is opgenomen en opgeslagen? Politiediensten kunnen er klachten over hun handelswijze mee voorkomen en beschikken over sterk bewijsmateriaal in de rechtbank, maar dan moeten ze wel in staat zijn om nuttige informatie uit de opnamen te destilleren.

Met een goed werkend digitaal bewijsmanagementsysteem kunnen uit de opnamen de bruikbare beelden worden gehaald, zoals bijvoorbeeld een screenshot van het gezicht van een verdachte, dat vervolgens met technologie voor gezichtsherkenning kan worden geanalyseerd. Dat levert echter wel praktische en technische uitdagingen op. Zo moet digitaal bewijsmateriaal in twee versies worden opgeslagen: in ruwe vorm, zodat altijd aantoonbaar is dat er niet mee gerommeld is, maar er moet dus ook een versie zijn die de politie ten behoeve van het onderzoek kan aanpassen.

Daarnaast moet toegang tot digitaal bewijsmateriaal goed geregeld zijn. Dat betekent dat duidelijk moet worden vastgelegd wie iets heeft bekeken, wat hij of zij ermee gedaan heeft, en met welk doel. Dat is met name belangrijk wanneer er aanpassingen worden gedaan ten behoeve van inzet bij een onderzoek.

Met de software die camerafabrikanten bij hun hardware leveren kan beeldmateriaal bewerkt worden of gedateerd worden, maar niet alle benodigde functionaliteiten zullen aanwezig zijn. De mogelijkheid tot een audit trail ontbreekt in de meeste gevallen waarschijnlijk ook. Systemen voor digitaal bewijsmanagement werken idealiter samen met software van alle partijen en verschillende bestandsformaten, en leggen daar de benodigde functionaliteiten overheen. Ze bestaan immers niet in een vacuüm: politiediensten gebruiken immers ook andere systemen, zoals HOLMES en Command and Control, waar digitaal bewijsmanagement mee samen moet gaan.

Focus op een nieuwe benadering

Het belang van een goed bewijsmanagementsysteem wordt in de toekomst alleen nog maar groter. Toename van Internet of Things-apparaten zorgt voor een groot aantal nieuwe informatiebronnen. Cloudopslag is handig, maar zadelt politie- en opsporingsdiensten wel op met unieke uitdagingen op het gebied van in beslag nemen van materiaal. Online voice chats en cloudopslag worden immers steeds vaker ingezet voor illegale doeleinden.

Uiteindelijk moet de focus in de toekomst niet per se liggen op gepatenteerde technologie zoals camera's, of specifieke vormen van digitaal bewijs; het is de verandering in mindset en een nieuwe benadering die de politie in staat zal stellen om bewijsmateriaal slim te verzamelen, opslaan en gebruiken. Digitale bewijsmanagementsystemen vervullen daarbij een sleutelrol.

Over Unisys

Unisys is een wereldwijde leverancier van informatietechnologie dat is gespecialiseerd in het aanbieden van industriële oplossingen geïntegreerd met geavanceerde beveiligingsprotocols aan klanten uit overheidssectoren, financiële dienstverlening en commerciële markten. De diensten van Unisys bestaan uit beveiligingsoplossingen geavanceerde data analytics, cloud- en infrastructuurdiensten, applicatiediensten en applicatie- en serversoftware. Ga naar www.unisys.com voor meer informatie. 

Volg ons op Twitter and LinkedIn.