Digital Workplace Divide

The New Digital Workplace Divide: Netherlands

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat medewerkers bij bedrijven die technologisch gezien achterlopen meer dan 500% sneller geïrriteerd zijn en 600% eerder zullen stoppen wanneer ze werken met achterhaalde technologie.

Overbrug de digitale scheiding, zorg voor een betere werkplek

Werknemers bij bedrijven met achterblijvende technologie (38%) aanzienlijk meer frustraties door de geboden technologie bij hun werkgever melden, vergeleken met slechts 11% van de werknemers bij toonaangevende technologiebedrijven – een 245% grotere kans op frustraties.

Nederlandse medewerkers van bedrijven waar technologie achterhaald is, voelen zich minder productief, zijn twee keer sneller gefrustreerd en willen drie keer sneller ontslag nemen

De Nederlandse economie “loopt risico” als organisaties digitale werknemers blijven belemmeren, organisaties die de technologie bijhouden, overleven

De werkplek is aan het veranderen, of organisaties nu moderniseren of niet. Succesvol zijn in een snel veranderende digitale werkplek vraagt om het aanpassen en transformeren van werkplekken en het gebruik van technologie en tools die zijn ontworpen om productiviteit en samenwerking te verbeteren. Zo kunnen uw werknemers hun werkzaamheden beter verrichten. Organisaties die technologie en zakelijke processen op de juiste manier moderniseren, zullen voorop kunnen gaan lopen.

Davy van Iersel,
Commercial Sector Services Director, Unisys EMEA

Digitale werkplekdiensten

Unisys faciliteert de werkplek van morgen met tools voor samenwerking, productiviteit en ondersteuning die werknemers nodig hebben om hun baan overal veilig te kunnen uitvoeren.

Persoonlijke ondersteuning die de digitale scheiding overbrugt

Welkom in een digitaal getransformeerde wereld, waarin digitale werknemers persoonlijke omnichannel-ondersteuning nodig hebben om hun problemen snel en nauwkeurig te verhelpen.

The 2018 Global Study

Conducted in 12 countries across North America, Latin America, Europe and Asia Pacific.

Faciliteer je digitale werknemers!

Experts van Unisys zijn beschikbaar om het Digital Workplace Divide-rapport of onze suite van oplossingen voor de digitale werkplek toe te lichten.